Rolex Daytona 116500ln Black dial Panda

TOPIC ID: 2159

Cái Cân

Administrator
Rolex Daytona 116500ln Black dial Panda


Condition: Like New
Material: Steel
Size: 40 mm
Date: 2016
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: Arnold & Son
Status: Order 6 ngày là về - Không có sẵn-
Market Price: 48.000 $
My Price: 41.500 $


DSCF4543.jpeg
DSCF4544.jpeg
DSCF4542.jpeg
DSCF4552.jpeg
DSCF4547.jpeg
DSCF4546.jpeg