Rolex 126233 dial motif

TOPIC ID: 2046
Em bán chiếc mặt vàng sâm panh rất đẹp, hiếm và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.
Tình trạng: Brandnew, fullset, date 02/2022.
Liên hệ: em Bình 0858589999.
Trân trọng cảm ơn.

Condition: New
Material: Gold, steel
Size: 36
Date: 2022
Accessories: Full set
Origin: Thụy Sĩ
Status: Sẵn
Market Price: 298000000
My Price: 355000000


20220212_175814.jpg
20220212_175822.jpg
20220212_175830.jpg
20220212_205057.jpg
20220212_204231.jpg