Patek philippe nautilus tất cả mẫu hót 5712r, 5711/1a, 5726a chỉ có ở cái cân

TOPIC ID: 279

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ patek philippe Nautilus tất cả những mẫu hót 5712R,5711.5726.
Lấy được Nautilus là điều không thể vào lúc này, vậy mà cái cân còn làm đc hơn thế.

DSCF8838.JPG
DSCF8840.JPG
DSCF8841.JPG


23E3A79F-DC73-450F-AEE0-5EA4D6FA3B7D.jpeg
 
Last edited by a moderator: