Đồng hồ Vacheron constantin overseas Chronograph Blue 5500V

TOPIC ID: 631

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Vacheron constantin overseas Chronograph Blue 5500V. Một trong những mẫu hót và đỉnh nhất của Vacheron Constantin cháy hàng rất khó để có thể mua

DSCF0182.JPG
DSCF0184.JPG
DSCF0189.JPG
DSCF0186.JPG
DSCF0185.JPG
DSCF0187.JPG
DSCF0193.JPG
DSCF0192.JPG
 
Last edited by a moderator: