Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5712G

TOPIC ID: 2009

Cái Cân

Administrator
Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5712G

Cái Cân Nhân Thân 090100001 ? - Không bán hàng chay- Không bán hàng xuất xứ Hongkong, tàu, macau, Taiwan - Không bán giá inbox- tất cả thông tin public minh bạch, không làm phiền khách hàng.


Condition: Like New
Material: White Gold
Size: 40 mm
Date: 2018
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: eu as
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 120.000$
My Price: 121.000$


7CA3D543-EBAC-42BD-B08F-E6410883DD6D.jpeg
72C905F3-D181-4CB4-9BCE-4C79311B42D0.jpeg
CC8F460D-A8CB-4A07-BD26-AC1B5E60E063.jpeg
CC0C935D-7ADC-4DE2-9FB8-B93E1ABB2E03.jpeg
 
Last edited by a moderator: