Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5712/1A Like New

TOPIC ID: 2181

Cái Cân

Administrator
Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5712/1A Like New


Condition: Like New
Material: Steel
Size: 40 mm
Date: 2013
Accessories: Fullset Nhân thân
Status: Order 6 ngày là về - Không có sẵn-
Market Price: 165.000$
My Price: 150.300$


Dong-ho-Patek-Philippe-Nautilus-5712_1A-thep-steel-fullbox-moi 7.jpeg

615BDF1D-CC3D-4529-9BEC-7EF4C42AD58A.jpeg
0C23CAB5-52B0-4FB1-90B1-86EA4472A3FB.jpeg