Đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5370P New

TOPIC ID: 2012

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5370P New

Cái Cân Nhân Thân 090100001 ? - Không bán hàng chay- Không bán hàng xuất xứ Hongkong, tàu, macau, Taiwan - Không bán giá inbox- tất cả thông tin public minh bạch, không làm phiền khách hàng.


Condition: new
Material: Platinum
Size: 41 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: us
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 275.000$
My Price: 296.000$


527B8980-AAF5-47DB-8F65-7A81F0CFBAC3.png
A839FD1E-EC27-4136-8CA0-EAA62680B76D.jpeg
AEEB897B-949C-4A62-A68B-E8AF12E2B325.jpeg
4ADBC6D7-A252-47D4-B6B4-A136C8065ED7.jpeg