Đồng hồ Patek Philippe Annual Calendar 5250R Black dial

TOPIC ID: 2188

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Patek Philippe Annual Calendar 5250R Black dial


Condition: NEW
Material: Rose Gold
Size: 40 MM
Date: 2021
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: eu
Status: Order 6 ngày là về - Không có sẵn-
Market Price: 80.000 $
My Price: 70.200 $ ( sold có thể order thêm )


277676905_2218301984991965_8738884203954552132_n.jpeg
277672508_2218302011658629_7993131681513231245_n.jpeg
277745555_2218301924991971_7147643941226985707_n.jpeg
277771510_2218301798325317_2980137186665819447_n.jpeg
277109628_2218301828325314_469676875183883055_n.jpeg
277786929_2218301898325307_5975563380695712870_n.jpeg
277799128_2218301824991981_1503704390701727009_n.jpeg
277738394_2218301961658634_248547471208341345_n.jpeg