Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 26239Or Rose Gold New 2021

TOPIC ID: 1982

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 26239Or Rose Gold New 2021 giá bán bên ngoài thị trường dao động 185.000 $
giá tại Cái Cân 155.000 $ nói không hàng Hongkong,china,đài,macao,vv..vv..

Đặc biệt tại cái cân có 2 dây thay đổi, vô cùng vô cùng hiếm.


Condition: New
Material: rs
Size: 41 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset nhân thân
Origin: EU
Status: Order 12 days
Market Price: 95.000 $
My Price: (ĐÃ BÁN )


51756018114_a1fc7a2777_b.png
Audemars-Piguet-Royal-Oak-Selfwinding-Chronograph-41mm-Calibre-4401-2021-edition-26239OR-4.jpeg
Audemars-Piguet-Royal-Oak-Selfwinding-Chronograph-41mm-Calibre-4401-2021-edition-26239OR-3.jpeg
Audemars-Piguet-Royal-Oak-Selfwinding-Chronograph-41mm-Calibre-4401-2021-edition-26239OR-5.jpeg
26239or-00-1220or-02-audemars-piguet-royal-oak-selfwinding-calibre-4401-1.jpeg