Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 26239BC Frosted White Gold

TOPIC ID: 2024

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 26239BC Frosted White Gold phiên bản Limited edition chỉ 200 chiếc toàn thế giới


Condition: Demo
Material: White Gold
Size: 41 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: eu us
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 240.000$
My Price: 258.500$


B89B767F-874A-475F-8457-DD9EEB4F8A0C.jpeg
6D176C09-A067-4A21-9792-62D17C21B856.jpeg
C00338FA-687B-4151-B523-3514DF910820.jpeg
A8ACF195-B52C-4EE2-8BD5-3FFECA065A97.jpeg
B5712BC6-88E4-40CD-8DB9-33D6883A242F.jpeg
F1435D2A-D976-4071-B57A-68195DCB3A0C.jpeg