Bán đồng hồ Rolex daytona 116500Ln New

TOPIC ID: 2034

Cái Cân

Administrator
Bán đồng hồ Rolex daytona 116500Ln New

date 12.2021 có thể gọi là 2022


Condition: New
Material: Steel
Size: 40 mm
Date: 12.2021
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: eu
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 30.000$
My Price: 48.700$


1B80B2A2-D7E8-4EDD-85BE-B4C9020B2458.jpeg
D11878D1-0FA8-41B1-890C-B01E0B407A75.jpeg
0C6BB600-E440-458A-A0DB-0AAC56168114.jpeg
EB5B0400-3A75-47D2-9675-96B9F663EF61.jpeg