Bán đồng hồ patek phillippe 5205r annual calendar mới tinh fullset nhân thân

TOPIC ID: 236

Cái Cân

Administrator
Sau đây là hình ảnh cụ thể của đồng hồ patek phillippe 5205r annual calendar mới tinh fullset nhân thân


Condition: Like new
Material: rose gold
Size: 40 mm
Date: 2016
Accessories: fullset
Origin: euro
Status: order
Market Price: 51000 $
My Price: sold


dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi-2.jpg
dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi-3.jpg
dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi.jpg

dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi 1.JPG
dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi 2.JPG
dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi 3.JPG
dong-ho-patek-philippe-5205r-vang-hong-moi 4.JPG
 
Last edited by a moderator: