Bán Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5726/1A like new fullset nhân thân

TOPIC ID: 1983

Cái Cân

Administrator
Bán Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5726/1A like new fullset nhân thân
14


Condition: Like new
Material: steel
Size: 40 mm
Date: random
Accessories: Fullset nhân thân
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 185000 $
My Price: 165.000$


dong-ho-patek-philippe-nautilus-5711_1r-5711_1a-5726A -3.jpeg
dong-ho-patek-philippe-5726_1A-vang-hong-moi 45.jpeg
dong-ho-patek-philippe-5726_1A-vang-hong-moi 23.jpeg
dong-ho-patek-philippe-5726_1A-vang-hong-moi 11.jpeg
 
Last edited: