Bán Đồng Hồ Patek Philippe 5396/1G White Gold

TOPIC ID: 1980

Cái Cân

Administrator
Bán Đồng Hồ Patek Philippe 5396/1G White Gold Fullset nhân thân và luôn là như vậy tại cái cân


Condition: Like new
Material: White Gold
Size: 38,5 mm
Date: 2018
Accessories: Fullset nhân thân
Origin: EU
Status: Order
Market Price: 70.000 $
My Price: 66.500 $


271552930_1595642400776310_7043807239190810604_n.jpeg