Audemars Piguet Perpetual Calendar Aventurine Dial Sky

TOPIC ID: 1585

Cái Cân

Administrator
Audemars Piguet Perpetual Calendar Aventurine Dial Sky


Một tác phẩm nghệ thuật của AP vẻ đẹp xin để khách hàng cảm nhận . Cái cân đag có thể lấy được tác phẩm này về để phục vụ quý khách .Condition: New
Material: Rose gold
Size: 41 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset nhân thân
Origin: Eu
Status: Order
Market Price: 77.500 $
My Price: 83.000 $


178377053_1416022778738274_4058971482972759244_n.jpg
177766037_1416022672071618_6049199353965612994_n.jpg
176297075_1416022828738269_3162932135524952178_n.jpg
177138140_1416022842071601_4714888938304428675_n.jpg
176135674_1416022682071617_2205060032499771888_n.jpg
176140874_1416022885404930_6741176708678566198_n.jpg
176922289_1416022772071608_3510990793867090388_n.jpg
176198126_1416022742071611_3338855279167881720_n.jpg
177543602_1416022722071613_2982089658416474782_n.jpg