?????? ??? ???? ????? ??????? ????? ???? 45 ??

TOPIC ID: 1808

hoanggiamobile

Active member
?????? ??? ???? ????? ??????? ????? ???? 45
?? - phiên bản giới hạn 250c toàn cầu

???? ????̂́?: 411.??.1189.??.???16. ??̣̂ ?????̂̉? đ?̣̂?? ??????? ??????????? ??̛̣ ??̂? ??̂? ??́? ??̛́? ??́?? ?? ??̣̂? ??̀ ???̉ ??̆?? ??̛̣ ???̛̃ ??̆?? ??̛?̛̣?? ????? 72 ???̛̀. ??̉? ???̂́? ??̣̂ ?????̂̉? đ?̣̂?? ??̛̃ ??̀?? ???1242 ?????. ??̉ ??̂́? đ?? đ?̛?̛̣? đ?́?? ??́?? ???̀? ????̣̂? ??̆̀?? ??-???? ??̀ ??̛̀ ???̀ ??̛̣? ??̛́? 6 ?̂́? ??́? ??̀?? 18? 3? ??̀?? ???̛̃ ?. ??̂́? ??̛̀ ??̛?̛́? ??̆̀?? ???̛̣? ????????? ??̀? đ??. ??̣̆? ??̂́ ????? ??̛?̛?? đ?? ??̛̀ ??̛́? ??? ??????????? ??? ???̛́?. ??́?? ???????? (??? ??̂) đ?̛?̛̣? ??̛̉ ??́ ???̂́?? ???̉? ????̂́?. ???̉ ??̆?? ???̂́?? ??̛?̛́?: 100 ??́? (10 ???). Đ? đ? ??̀? ????? ??? ??̀ ??̂́? ??̛́? đ?̂̀? đ?̉ ??́? ???̂́? ??̛̀ ??̀ ??̉? ??̀?? 2 ??̆?.

• ???? ??? ??????? 2016 ??? ???? ??̛?: 335 ??
______________________________________
®️ ???̀?? ??? ??? - ?????????? ?????????

▪️ ???: ??̂́ ? ??̂̀ ??̀?? ??̣̂?, ??̀ ??̣̂?
▪ ??????? : ??? ??? ???? / ???? ??????
Condition: Likenew
Material: Ceramic điểm vàng
Size: 45mm
Date: 2016
Accessories: Fullset
Origin: Thuỵ sĩ
Status: Sẵn
Market Price: 530 tr
My Price: 335 tr


316151A7-7158-4DF8-B4E9-1C2C79690A94.jpeg
6E9585B3-81FA-475B-98A0-183BAC47CBFC.jpeg
79073C8A-1968-4193-B0BD-75F5B8D25B59.jpeg
D484609C-8496-4441-A491-B152590A95EE.jpeg
4FA8A5BE-5FF9-42BF-BFF0-41765D287287.jpeg