Rolex Cenllini Moonphase 50535

TOPIC ID: 1851

hoanggiamobile

Active member
Với mức giá hiện tại thì khó chiếc đh moonphase nào đẹp thuyết phục như “ #Rolex Cenllini Moonphase 50535 “

• New fullset 2021 HGL.price: 660 triệu
______________________________________
®️ ???̀?? ??? ??? - ?????????? ?????????

▪️ ???: ??̂́ ? ??̂̀ ??̀?? ??̣̂?, ??̀ ??̣̂?
▪ ??????? : ??? ??? ???? / ???? ??????

Condition: New
Material: Vàng hồng
Size: 39mm
Date: 2021
Accessories: Fullset
Origin: Thuỵ sĩ
Status: Sẵn
Market Price: 668tr
My Price: 660tr


C29B6F4C-D549-41DF-B195-0907A97BB7FC.jpeg
70F72C4B-923A-400F-96B0-FA1F403C8FE2.jpeg
4E93553C-29F8-48E6-B2B9-8A0A2FE9781B.jpeg
E44E6512-7A55-41C1-B970-7C87DB733E0B.jpeg
FFCAE668-A51C-4928-9322-C216A58BC3A4.jpeg