Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5980/1A Like New

TOPIC ID: 2025

Cái Cân

Administrator
Đồng Hồ Patek Philippe Nautilus 5980/1A Like New Fullset Nhân thân
Cái Cân Nhân Thân 090100001 ? - Không bán hàng chay- Không bán hàng xuất xứ Hongkong, tàu, macau, Taiwan - Không bán giá inbox- tất cả thông tin public minh bạch, không làm phiền khách hàng.


Condition: Like New
Material: Steel
Size: 40.5 mm
Date: 2013
Accessories: Fullset Nhân thân
Origin: random
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 51.000$
My Price: 176.000$


C74FECBE-9F40-4451-AC48-462204EAB710.jpeg
BE11BD84-4CB4-4066-85D6-E3B60FF29CD6.jpeg
AFDBE834-4170-48CC-BB28-AB28A660E674.jpeg
4F837778-751B-473B-9868-9CBECED24604.jpeg
7D412E0E-ADF8-4EBC-988C-978C8C7769FA.jpeg
0B52369D-BADE-4AEE-B323-679FD8107E6F.jpeg
23412479-D605-4807-BAA1-86CADE9329B2.jpeg
 
Last edited by a moderator: