Đồng hồ patek philippe aquanaut travel time 5164a

TOPIC ID: 290

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Patek philippe Aquanaut travel time 5164A
Cái cân watch chỉ bán hàng chính chủ nhân thân, trực tiếp lấy hàng từ eu, us.
tuyệt đối ko bán hàng Hongkong, ko là ko .
Condition: new
Material: steel
Size: 40.5 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset Nhân thân
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 145.000$
My Price: 130.000$


DSCF0084.JPGCondition: new
Material: steel
Size: 40.5 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset Nhân thân
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 145.000$
My Price: 130.000$


DSCF0084.JPG
DSCF0085.JPG
DSCF0086.JPG
DSCF0087.JPG
DSCF0088.JPG
DSCF0089.JPG
DSCF0091.JPG
DSCF0092.JPG
DSCF0093.JPG
DSCF0094.JPG
DSCF0095.JPG
PatekPhilippe5164A03.jpg
PatekPhilippe5164A10.jpg
PatekPhilippe5164A12.jpg
 
Last edited: