Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Ultra thin 15202Or

TOPIC ID: 1996

Cái Cân

Administrator
Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Ultra thin 15202Or

Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Jumbo ultra thin đã hiếm, bản Rose Gold còn hiếm hơn.

200k liệu có phải là cái giá quá đắt chăng ?

Không khác gì mới tinh, đầy đủ Fullset nhân thân.


Condition: new
Material: Rose Gold
Size: 39 mm
Date: 2021
Accessories: Fullset
Origin: eu
Status: Order 10 days - Không có sẵn-
Market Price: 65.000$
My Price: 236.100$


7D70F6D3-D57C-451F-8B26-5290C59B33FD.jpeg
43B3848E-A137-4555-8BAE-C1995532297E.jpeg
A0BF3065-A69C-46F9-B740-8F38A7C54476.jpeg
76F349AF-2DC8-452B-8429-9D798C01739C.jpeg
 
Last edited: